ثبت نام کارگاه فنون پذیرایی و تشریفات آغاز شد همین الان ثبت نام کن!!
تظافت اداری و مسکونی
تشریفات رسمی
آموزش نظافت شرکت و نظافتچی ساختمان اداری شرکت (نظافت واحد اداری و مسکونی)

آموزش نظافت شرکت و نظافتچی برج مسکونی: نظافت محیط های اداری و چگونگی نظافت و استفاده صحیح و به میزان مناسب از ابزار و مواد شوینده از اهمیت به سزایی برخوردار است. اهمیت آموزش در دو بخش نشان داده می شود یک سلامت دائمی پرسنل و نیروهای نظافتچی سلامت وسایل و ابزار در صورتی که […]

سبد خرید
Subtotal 0 تومان